Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens 

Binnen de dermatologie praktijk van Dr. Charlotte Lambrecht wordt groot belang gehecht aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens. Dr. Charlotte Lambrecht verwerkt deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. We houden ons aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. 

Je persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door dokter Charlotte Lambrecht en medewerkers werkzaam te Beerhoutstraat 7, 3500 Hasselt, alsook door het telesecretariaat werkzaam voor dokter Charlotte Lambrecht. 

E-mails worden verstuurd via een beveiligde Microsoft Exchange mailserver en worden enkel geraadpleegd door dr. Charlotte Lambrecht.

Welke gegevens worden verzameld? 

  • Je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, mutualiteitsgegevens 
  • Gegevens van je huisarts.  
  • De data van afspraken  
  • Medische gegevens (anamnese, klinische tekens, behandelingsplan) 
  • Eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is. 
  • Informatie die je arts krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (verwijsbrieven, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.) 
  • Informatie die je dokter zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.) 
  • Foto's die adequate opvolging mogelijk maken, rechtstreeks opgeslagen in uw dossier. 

Waarom worden deze gegevens verzameld? 

We verzamelen deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f). 

Het delen van gegevens met anderen 

Je arts is bij wet gebonden door het beroepsgeheim. 

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw behandeling kan informatie uitgewisseld worden met collega’s (o.a. je huisarts of specialist) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met een andere zorgverlener.  

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie is je dokter bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf of anderen dat op geen andere manier kan worden afgewend. 

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking. 

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard? 

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Elektronische gegevens worden door dr. Charlotte Lambrecht opgeslagen op een beveiligde cloud-omgeving met een beveiligde code die enkel bij dr. Charlotte Lambrecht gekend is. 

Je rechten als patiënt 

Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen.  

Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij dr. Charlotte Lambrecht terecht. 

Met klachten kan je je wenden tot: De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens

Dermatologie Charlotte Lambrecht verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen die vereist zijn om de persoonsgegevens te beveiligen, en meer bepaald te beletten dat ze vervormd, beschadigd of aan niet-gemachtigde derden worden gecommuniceerd.

Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door ons te beïnvloeden.

Welkom bij
Dr. Charlotte Lambrecht

Beerhoutstraat 7
3500 Hasselt

Afspraak maken